PRASY

do produkcji ceramiki zaawansowanej

Ze względu na różnorodne funkcje sterowania, prasy LAEIS ALPHA i OMEGA oferują szeroki zakres możliwych zastosowań w dziedzinie ceramiki zaawansowanej. Materiały stosowane w tej branży charakteryzują się drobnym uziarnieniem i w rezultacie wymagają specjalnych rozwiązań w zakresie projektowania formy a także podawania materiału i napełniania formy.
Zastosowanie technologii prasowania próżniowego umożliwia zagęszczanie trudnych do prasowania proszków i uzyskiwanie produktów o bardzo wysokiej i równomiernej gęstości bez tworzących się rozwarstwień lub pęknięć. Jest to możliwe także wtedy gdy materiały mają niski ciężar nasypowy. Wysoki współczynnik zagęszczania wymaga często zwiększonej wysokości zasypu.
Poprzez ustawienie odpowiednich parametrów prasowania można prasować skomplikowane geometrycznie kształtki przy dużym, jednolitym zagęszczeniu, na przykład płyty o ekstremalnie wysokim współczynniku proporcji powierzchni do grubości ( takie jak płyty o rozmiarach 1100 x 420 mm2 na potrzeby instalacji PVD; których wytrzymałość w stanie surowym wciąż pozwala na bezproblemowe układanie, nawet przy grubościach w granicach 8 – 10 mm).

Rozmaite przykłady pokazały, że właściwości jednoosiowo prasowanych tlenkowych i beztlenkowych produktów ceramicznych były porównywalne z własnościami produktów prasowanych na prasach izostatycznych, przy czym charakteryzowały się one znacznie większą dokładnością wymiarową, lepszą jakością krawędzi a ich produkcja większą wydajnością. W porównaniu do alternatywnej technologii formowania, takiej jak odlewanie (w tym odlewanie ciśnieniowe i formowanie wtryskowe), zaletą technologii prasowania na sucho jest znaczące zmniejszenie udziału dodatków i płynów organicznych, co znacznie ułatwia późniejsze procesy suszenia i spiekania.

Nawet skomplikowane geometrycznie produkty mogą być formowane poprzez odpowiednie dostosowanie technologii prasowania i konstrukcji formy. W przypadku niektórych specjalnych zaawansowanych produktów ceramicznych stosuje się również prasy typu HPF (np. gdy wymagana jest wysokość zasypu większa od 120 mm).

PRODUKTY

Alpha 800

5

pełna specyfikacja

Alpha 1500

5

pełna specyfikacja

Alpha 4200

5

pełna specyfikacja

Alpha 800/120

5

pełna specyfikacja

Alpha 1500/120

5

pełna specyfikacja

HPF 630

5

pełna specyfikacja

HPF 1600

5

pełna specyfikacja

HPF 1000

5

pełna specyfikacja

HPF 2000

5

pełna specyfikacja

Omega 2600

5

pełna specyfikacja

Omega 3000

5

pełna specyfikacja

Potrzebujesz więcej?

Pełną listę oferowanych przez nas produktów znajdziesz pod adresem:
Laeis

Jeśli masz pytania, zadzwoń: (+48) 22 832-31-77