Herzog

przygotowanie próbek 
do badań spektrometrycznych

przygotowanie próbek 
do badań spektrometrycznych

Przedsiębiorstwo Herzog jest firmą niemiecką, istniejącą na rynku od 1964 r. Zatrudnia ponad 200 pracowników na trzech kontynentach w oddziałach w Niemczech, USA i Japonii. Urządzenia oferowane przez firmę Herzog służą do przygotowania próbek do badań spektrometrycznych. Firma oferuje: pojedyncze maszyny, kompletne systemy przygotowania próbek automatyzujące laboratoria, systemy poczty pneumatycznej dla próbek w postaci proszku, granulatu oraz w formie metalicznej.

Dzięki modułowemu systemowi zabudowy maszyn istnieje możliwość dostosowania linii do potrzeb użytkownika oraz jej systematycznej rozbudowy w dogodnym dla klienta momencie. Firma Herzog znana jest z indywidualnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb użytkownika i wysokiej jakości dostarczanych maszyn spełniających oczekiwania odbiorców również w przypadku intensywnych obciążeń eksploatacyjnych

OFERTA

Oficjalna polska dystrybucja 
niemieckich produktów firmy Herzog.

MIELENIE

5

zobacz produkty

PRASOWANIE

5

zobacz produkty

FREZOWANIE

5

zobacz produkty

HSM:
młyn wibracyjny

zobacz opis

Wykonanie: młynek manualny.

Zastosowanie:

młyny wibracyjne typu HSM firmy HERZOG przystosowane są do mielenia minerałów, żużli, żelazo-stopów i materiałów organicznych. Wysoka liczba obrotów umożliwia krótkie czasy mielenia także przy mieleniu materiałów twardych. Podwójne zewnętrzne ułożyskowanie zapewnia długi okres użytkowania urządzenia przy minimalnych nakładach konserwacyjnych. Pojemniki mielące do różnych zastosowań w wielkościach 10,50, 100 i 250 ml wykonywane są: ze stali, wolframu–karbidu i 100 ml z agatu. Proces mielenia w młynach HSM sterowany jest w sposób niezawodny przy pomocy programu. W ten sposób wyeliminowane zostają błędy związane z nieprawidłową obsługą. Dostęp do ustawianych parametrów zabezpieczony jest przy pomocy hasła. Dzięki sterowaniu komputerowemu osiągana jest znaczna poprawa powtarzalności przygotowania próbki a przez to optymalne rezultaty analizy. Dodatkową zaletą urządzeń jest znaczne zmniejszenie obciążenia miejsca pracy poprzez ograniczenie hałasu i zapylenia oraz wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowników. Młyny wibracyjne HSM są całkowicie zamknięte, wyizolowane akustycznie , wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa chroniące użytkowników. Wysoki poziom techniczny przy niewielkich gabarytach czyni je bardzo przydatnymi do pracy w warunkach laboratoryjnych.

pobierz pdf

HP-MA:
młynek automatyczny

zobacz opis

Wykonanie: młynek automatyczny.

Zastosowanie:

młyny wibracyjne firmy Herzog serii HP-MA skonstruowane zostały do mielenia minerałów, żelazostopów i materiałów organicznych. Wysoki moment obrotowy silnika napędowego gwarantuje krótki czas mielenia, także w przypadku materiałów twardych, a solidna konstrukcja, np. podwójne ułożyskowanie mimośrodu, zapewnia wysoką żywotność urządzenia. Automatyczne czyszczenie misy mielącej zapewnia ciągłość pracy także w przypadku kolejnego przygotowywania próbek pobranych z różnych minerałów. Czyszczenie odbywa się przy pomocy sprężonego powietrza lub na mokro z następującym po nim czyszczeniem. Szczególnie skuteczne jest czyszczenie na mokro, które umożliwia usuwanie najmniejszych pozostałości materiału poprzedniej próbki. wszystkie młyny nowej generacji wyposażone są w zintegrowaną szafkę sterującą i sterowanie komputerowe dzięki czemu mogą być użytkowane zarówno jako pojedyncze urządzenia jak i w różnych kombinacjach. Młyn wibracyjny może być wyposażony na 60 lub 30 pojemników na próbki. Wszystkie młyny firmy Herzog są w pełni zamknięte, wyizolowane akustycznie i zaopatrzone w wyłączniki bezpieczeństwa, które chronią w razie potrzeby personel obsługujący.

HTP 40:
prasa półautomatyczna

zobacz opis

Wykonanie: prasa półautomatyczna.

Zastosowanie:

prasy do tabletowania firmy HERZOG typu HTP są prasami hydraulicznymi przystosowanymi do przygotowania próbek do analizy techniką fluorescencji rentgenowskiej. Urządzenia te oferują wszystkie istotne zalety umożliwiające uzyskanie homogenicznych i stabilnych wyprasek. Wysokie siły nacisku od 400 KN dla prasy HTP 40 do 600 KN dla HTP 60 gwarantują odpowiednie sprasowanie próbki również w przypadku dużych średnic. Uchylna belka poprzeczna (trawers) umożliwia proste, szybkie i bezpieczne napełnianie i czyszczenie narzędzia prasującego. W zależności od zastosowanego narzędzia prasującego stosowane są różne metody prasowania. Precyzyjnie wykonane narzędzia prasujące o różnych średnicach i z różnych materiałów. umożliwiają prasowanie tzw. swobodne , prasowanie przy użyciu szalek aluminiowych oraz prasowanie w pierścieniach stalowych. . Parametry istotne dla procesu prasowania takie jak siła prasowania, czas prasowania, prędkość prasowania są ustawione i sterowane komputerowo. Budowa siły nacisku oraz redukcja siły nacisku ustawione są w taki sposób aby ograniczyć napięcia wewnętrzne próbki. W ten sposób uzyskuje się wypraski dobrej jakości także w przypadku materiałów trudnych do sprasowania.

pobierz pdf

HP-PA:
prasa automatyczna

zobacz opis

Zastosowanie:

podstawowym założeniem przy konstrukcji pras serii HP-PA jest możliwość wykonania stabilnej wypraski. Parametry prasy umożliwiają uzyskanie pożądanych właściwości takich jak: wymagany poziom homogeniczności i gęstość każdej kolejnej wypraski. Dzięki temu uzyskujemy również gwarancję powtarzalności przygotowania kolejnych próbek. Wyposażenie prasy i szeroki zakres możliwych do uzyskania parametrów zapewniają optymalną jakość wypraski dla próbek pobieranych z różnych materiałów. Wszystkie istotne dla procesu prasowania parametry takie jak: wielkość siły nacisku, krzywa prasowania, prędkość zagęszczania i czas utrzymywania siły nacisku są regulowane i kontrolowane w sposób ciągły i stabilny przez program komputerowy. Efektem jest eliminacja błędów obsługi. Dostęp do parametrów programu możliwy jest wyłącznie po wprowadzeniu odpowiedniego hasła. W wykonaniu standardowym płytka oporowa narzędzia prasującego czyszczona jest szczotką obrotową o zmiennym kierunku obrotów. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie folii typu Mylar, która w skuteczny sposób chroni płytkę oporową przed osadzaniem się cząsteczek materiału próbki. Zarówno młyn wibracyjny jak i prasa serii HP mogą być wyposażone w magazynek na 60 lub 30 pojemników na próbki. Istnieje możliwość przełączenia maszyny na tryb półautomatyczny.

TP 40:
prasa ręczna

zobacz opis

Wykonanie: prasy ręczne.

Zastosowanie:

przy użyciu tych ręcznie obsługiwanych pras możliwe jest wykonanie wszystkich potrzebnych w laboratorium wyprasek.

HPF:
frezarka półautomatyczna

zobacz opis

Urządzenie pozwala na uzyskanie splanowanej, odtwarzalnej powierzchni próbek stalowych w gatunkach poddających się procesowi frezowania. Głębokość frezowania, prędkość dosuwu, obroty wrzeciona są programowane. Głębokość frezowania zostanie powtórzona, również przy nierównej próbie bez konieczności ponownego nastawienia. Po umiejscowieniu próby w urządzeniu mocującym i uruchomieniu maszyny rozpoczyna się automatyczny cykl pracy.

pobierz pdf

HS-F 1000:
frezarka automatyczna

zobacz opis

pobierz pdf

HAF-2:
frezarka półautomatyczna

zobacz opis

Specjalna maszyna frezerska służąca uzyskaniu odtwarzalnych powierzchni do analizy próbek metali nieżelaznych techniką fluorescencji rentgenowskiej lub spektrometrii emisyjnej. Próbki są mocowane w 3-szczękowym, centrycznym uchwycie mocującym. Głębokość frezowania regulowana jest ręcznie przy pomocy pokrętła kołowego. Urządzenie wyposażone jest w suport czołowy ułożyskowany na precyzyjnym prowadzeniu rolkowym, poruszający się automatycznie z dokładnie regulowaną prędkością. Po dojściu do pozycji końcowej suport odprowadzany jest do pozycji wyjściowej w sposób automatyczny co uniemożliwia uszkodzenie powierzchni przeznaczonej do analizy. Uchwyt mocujący może być przystosowany do próbek grzybkowych, cylindrycznych i prostopadłościennych. Urządzenie jest całkowicie zamknięte. Wyłączniki bezpieczeństwa wyłączają frezarkę przy spadku ciśnienia w sposób automatyczny.

pobierz pdf

SZLIFOWANIE

5

zobacz produkty

TOPIENIE

5

zobacz produkty

KRUSZENIE

5

zobacz produkty

HTS 2000:
automatyczna szlifierka

zobacz opis

Szlifierka ściernicowa HTS 2000 skonstruowana została z przeznaczeniem do przygotowania próbek stalowych i żeliwnych o różnym kształcie do analizy techniką spektrometrii. Proces szlifowania sterowany jest programem komputerowym, dzięki czemu uzyskuje się znaczną poprawę powtarzalności przygotowania próbek. Temperatura próbek może dochodzić do 900 °C . Próbki chłodzone są podczas procesu szlifowania przy pomocy sprężonego powietrza lub cieczy. Mocowanie (decydujące o dokładności szlifowania) próbek możliwe jest dzięki hydropneumatycznemu uchwytowi mocującemu do próbek o zróżnicowanych kształtach oraz elektromagnetycznej płycie mocującej do próbek magnetycznych.

pobierz pdf

HB 3000:
szlifierka

zobacz opis

Automat szlifierski HB 3000 wyposażony w ściernicę garnkową i taśmę szlifującą umożliwia w pełni automatyczne przygotowanie próbki do spektroanalizy z wszystkimi zaletami automatyzacji procesu. Sterowane komputerowo parametry procesu gwarantują znaczne podniesienie powtarzalności przygotowania próbki i w konsekwencji porównywalność wyników analiz przy obniżonych kosztach i krótkim czasie przygotowania. HB3000 wyróżnia się zdolnością szybkiej i precyzyjnej obróbki próbek żeliwnych, stalowych, w tym w szczególności ze stali wysokostopowych o najróżniejszych formach, których temperatura może wynosić do 800 °C.

pobierz pdf

HS 200:
szlifierka wahadłowa

zobacz opis

Ręcznie obsługiwana szlifierka wahadłowa do szlifowania próbek żeliwnych i stalowych. Zalety: różnorodne możliwości ustawienia, prostota obsługi, duża czułość szlifowania dzięki lekkiemu przesuwowi ramienia wahadłowego, szeroki zakres zastosowań dzięki zróżnicowanym przyrządom mocującym, odtwarzalna powierzchnia szlifowania dzięki odpowiedniemu ułożyskowaniu ramienia wahadłowego i silnym kolumnom wspierającym, niskie wymagania odnośnie konserwacji, łatwa wymiana ściernic, możliwość szlifowania na mokro i na sucho.

pobierz pdf

HT 350:
szlifierka dwutalerzowa

zobacz opis

Wykonanie: szlifierka ręczna.

Zastosowanie:

dwa talerze szlifierskie umożliwiają szlifowanie wstępne oraz szlifowanie wykańczające bez konieczności przezbrajania urządzenia. Dzięki podciśnieniu papier szlifierski przylega mocno i absolutnie równo do talerza szlifierskiego. Wymiana papieru jest prosta i ekonomiczna, nie wymaga stosowania kleju , czy też innych środków mocujących. W efekcie uzyskuje się idealnie równą , płaską powierzchnię szlifowanej próbki. Każdy z talerzy napędzany jest oddzielnym silnikiem napędowym. Dobierając odpowiednio środek szlifujący, uziarnienie i twardość uzyskuje się optymalną powierzchnię z pkt. widzenia wymagań analitycznych. Wysoka skuteczność zintegrowanego systemu odpylania i eliminowania iskier oraz prosta wymiana filtra gwarantuje czystość pracy bez zapylenia.

pobierz pdf

BeadOne HF: 

indukcyjna stapiarka półautomatyczna

zobacz opis

pobierz pdf

BeadOne r:
stapiarka półautomatyczna

zobacz opis

pobierz pdf

HP CM AUT:
kruszarka automatyczna

zobacz opis

pobierz pdf

HSC 550:
kruszarka

zobacz opis

pobierz pdf

POBIERANIE
DZIELENIE / DOZOWANIE

5

zobacz produkty

SEPARACJA I CECHOWANIE

5

zobacz produkty

POCZTA PNEUMATYCZNA

5

zobacz produkty

HP-SC:
urządzenie krusząco-dzielące

zobacz opis

Urządzenie krusząco – dzielące HP-CS

Wykonanie: urządzenie automatyczne.

Zastosowanie:

automatyczna jednostka krusząco – dzieląca przeznaczona do kruszenia i dzielenia materiałów takich jak: ruda, minerały oraz materiały zbliżone w konsystencji do wyżej wymienionych. Materiał próbki może być podany do maszyny manualnie lub w sposób automatyczny. Przy wykorzystaniu rynny wibracyjnej materiał  podawany jest bezpośrednio do kruszarki. Możliwe jest uzyskanie uziarnienia na poziomie do 1mm. Po skruszeniu materiał próbki zostaje przekazany do urządzenia dzielącego, gdzie ilość podziałów próbki ustalana jest w sposób indywidualny. Po zakończonym cyklu materiał próbki trafia do kubeczka, natomiast materiał resztkowy wsypywany jest do zbiornika na odpady.

Urządzenie ważące HP-D

Wykonanie: urządzenie automatyczne.

Zastosowanie:

urządzenie ważące zostało zaprojektowane z myślą o automatycznym odważaniu materiału próbki oraz dozowaniu do materiału próbki dodatków potrzebnych do wykonania analizy spektrometrycznej (np. dodawanie boranu przy próbkach tworzonych metodą stapiania). Materiał próbki może być wprowadzony do maszyny w sposób manualny, przy użyciu systemu doprowadzającego lub przy wykorzystaniu robota. Dzięki zintegrowanej wadze istnieje możliwość ustawienia stosunku wagi materiału próbki do wagi dodatków. Dokładność zastosowanej wagi wynosi 0,0001g.

Urządzenie ważące wraz ze zintegrowanym systemem czyszczącym HP-DC

Wykonanie: urządzenie automatyczne.

Zastosowanie:

automatyczne urządzenie ważące ze zintegrowanym systemem czyszczącym zostało zaprojektowane z myślą o odważaniu materiału próbki oraz dozowaniu do materiału próbki dodatków potrzebnych do wykonania analizy spektrometrycznej (np. dodawanie boranu przy próbkach tworzonych metodą stapiania). Materiał próbki może być wprowadzony do maszyny w sposób manualny, przy użyciu systemu doprowadzającego lub przy wykorzystaniu robota. Dzięki zintegrowanej wadze istnieje możliwość ustawienia stosunku wagi materiału próbki do wagi dodatków. Dokładność zastosowanej wagi wynosi 0,0001g. Po zakończonym cyklu odważania istnieje możliwość wyczyszczenia kubka (przeznaczonego na próbkę) przy użyciu zintegrowanego z maszyną systemu czyszczącego

Urządzenie dzielące próby HP-S

Wykonanie: urządzenie automatyczne.

Zastosowanie:

w pełni zautomatyzowane urządzenie przeznaczone do homogenicznego dzielenia suchych i sypkich próbek analitycznych. Materiał próbki  podawany jest do maszyny w sposób manualny. Następnie na panelu sterującym urządzenia zadajemy pożądaną ilość podziałów próbki. Zintegrowana rynna wibracyjna sprawia, iż materiał dodawany jest do dzielenia równomiernym strumieniem. Podział próbki odbywa się w rurze obrotowej – urządzeniu przeznaczonym do podziału próbki. Istnieje możliwość regulacji prędkości obrotowej rury, dzięki temu dopasowania do wielkości uziarnienia oraz wielkości strumienia materiału.

VNU:
przecinarka do przecinania
na mokro

zobacz opis

Przecinarka obsługiwana ręcznie do przecinania metali, stopów metalowych oraz hartowanej stali. Zalety urządzenia: prosta obsługa, uniwersalne możliwości mocowania (dla różnych wymiarów mocowanych próbek), niewielki stopień nagrzewania obrabianych powierzchni, krótki czas przecinania ,wysoka wydajność mocy napędowej, prosta wymiana tarczy tnącej, niewielkie wymagania odnośnie konserwacji, wysoki stopień bezpieczeństwa i niski zanieczyszczeń poprzez odizolowanie przestrzeni cięcia, urządzenie przystosowane jest do pracy w laboratorium.

VST:
przecinarka automatyczna

zobacz opis

Wykonanie: przecinarka automatyczna.

Zastosowanie:

w pełni zautomatyzowana maszyna do przecinania próbek przeznaczonych do analizy techniką spektrometrii.

Zalety:

 • obsługa jednym przyciskiem,
 • niewielki zakres obróbki wykańczającej,
 • możliwość przecinania próbek zimnych lub gorących,
 • możliwość cięcia różnych materiałów,
 • niewielki nakład czasu oraz niewielkie zużycie tarcz tnących,
 • absolutnie równa płaszczyzna przecięcia,
 • możliwość ustawienia przy piecu lub w laboratorium (wbudowany odciąg ).

pobierz pdf

Poczta Pneumatyczna

Wykonanie: poczta pneumatyczna wykonana jest z rur stalowych o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Kapsuły transportowe wykonane są z metalu lub tworzywa sztucznego. Kapsuły przemieszczane są w rurach transportowych przy wykorzystaniu sprężonego powietrza . Prędkość transportu zależy od ciśnienia wytworzonego przez napęd pneumatyczny.

Zastosowanie:

próbki proszkowe i metaliczne transportowane są w podstawowych gałęziach przemysłu przy użyciu poczty pneumatycznej. Pobierane są  one z procesu technologicznego i przesyłane do laboratorium w celu dalszej obróbki i analizy.

Próbniki

Wykonanie: przy kompleksowych automatycznych systemach opróbowania, próbki pobierane są w sposób automatyczny bezpośrednio z procesu produkcyjnego. Firma HERZOG oferuje próbniki do pracy w trybie online dla różnych materiałów.

Zastosowanie:

Próbnik HR-SN. Próbnik skonstruowany został do poboru próbek materiałów proszkowych i drobnoziarnistych z pionowych lub pochyłych ciągów transportowych.

Próbnik rynnowy HR-RN przystosowany jest do poboru próbek materiałów proszkowych i drobnoziarnistych z poziomych ciągów transportu pneumatycznego.

Próbnik klinkieru HR-KN przewidziany został do poboru próbek materiałów gruboziarnistych z pionowych ciągów transportowych np. w strefie podawania (spadania) z taśmy transportowej.

Próbnik HR-PN jest próbnikiem tłokowym przewidzianym do poboru próbek proszkowych i drobnoziarnistych z pionowych i pochyłych ciągów transportowych.

Próbnik HR-KNH został skonstruowany do poboru mączki gorącej i przewidziany jest do poboru gorących, proszkowych i drobnoziarnistych materiałów z pochyłych ciągów transportowych.

Poszczególne próbniki opisane zostały szerzej w prospektach technicznych firmy.

Transport

Wykonanie:

Zastosowanie:

przewody rurowe z kilku stacji nadawczych można przy pomocy zwrotnic doprowadzić do jednej stacji odbiorczej w laboratorium. Zwrotnice chronione są przy pomocy obudowy stalowej przed wpływem  trudnych warunków otoczenia.

Przemysłowe stacje nadawczo-odbiorcze

Wykonanie: stacje nadawczo – odbiorcze przystosowane są do pracy w przemyśle przy dużych obciążeń eksploatacyjnych. Manualne stacje nadawcze typu HR-HSK i automatyczne stacje nadawcze przystosowane są do pracy wraz z kompresorem HR-BMK oraz zintegrowanym mieszalnikiem.

Zastosowanie:

próbki mogą być przesyłane do laboratorium zarówno przy użyciu manualnych stacji nadawczo-odbiorczych jak i stacji automatycznych Próbniki mogą być podłączone do automatycznych stacji nadawczych. Stacje nadawcze mogą być wyposażone w zintegrowany mieszalnik, urządzenie do podziału prób i układ dozujący. Mogą być też wyposażone w kompresor a więc działać niezależnie od zakładowej sieci sprężonego powietrza.

Laboratoryjne stacje nadawczo-odbiorcze

Wykonanie: stacje HR-L,HR-LA,HR-LSM, charateryzują się różnym stopniem automatyzacji i przystosowane są do odbioru różnego rodzaju próbek.

Zastosowanie:

 dla zautomatyzowanego laboratorium stalowni i zrobotyzowanych laboratoriów oferujemy stacje odbiorcze dla większej ilości linii przychodzących. Próbki wyjmowane są w sposób automatyczny z kapsuł transportowych i podawane do odpowiednich maszyn przygotowujących. Stacje laboratoryjne HR-L są stacjami odbiorczymi uniwersalnymi do próbek metalowych, granulatów, próbek proszkowych oraz próbek innych materiałów. Są to stacje w pełni zautomatyzowane służące do odbioru i wysyłek kapsuł poczty pneumatyczne. Więcej informacji na temat stacji laboratoryjnych w prospektach firmy Herzog.

AUTOMATYZACJA

5

zobacz więcej

SYSTEM PREPMASTER

5

zobacz więcej

Laboratoria Kontenerowe

Wykonanie: ściany, podłogi i sufity oferowanych kontenerów wykonane są ze standardowych modułów. Zastosowane materiały są odporne na działanie warunków atmosferycznych i posiadają bardzo dobry współczynnik izolacji termicznej. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane. Drgania w kabinie są tłumione. Maszyny do przygotowania próbek i analizatory instalowane są w sposób rozdzielny.

Zastosowanie:

na przestrzeni lat w pełni zautomatyzowane laboratoria kontenerowe firmy HERZOG stały się standardem dla wielu procesów analitycznych i mają istotny udział w zapewnieniu odpowiedniej jakości wyników analitycznych. Laboratoria kontenerowe firmy HERZOG stosowane są przy produkcji stali, w odlewniach, przy produkcji cementu, metali kolorowych, produktów mineralnych i innych.  

Laboratoria Zrobotyzowane

Wykonanie: rozwiązanie polega na powiązaniu maszyn do przygotowania próbek i urządzeń analitycznych przy pomocy jednego lub kilku centralnie umiejscowionych robotów. Zaletą jest elastyczność i bardzo wysoka wydajność systemu, zarządzanego przy pomocy oprogramowania o nazwie PrepMaster. Realizacja projektów automatyzacyjnych na różnych kontynentach wymaga zastosowania robotów przemysłowych wiodących firm światowych, gwarantujących serwis i dostępność części zamiennych.

Zastosowanie:

laboratoria firmy HERZOG zautomatyzowane przy użyciu robotów znajdują swoje zastosowanie w wielu podstawowych dziedzinach przemysłu (np. przy produkcji stali, cementu, metali kolorowych, w górnictwie i innych)

Zintegrowane Systemy Laboratoryjne

Wykonanie: maszyny firmy HERZOG skonstruowane są w ukierunkowany sposób dla potrzeb przygotowania próbek do analizy spektrometrycznej i innych podobnych metod analitycznych. Wysoki poziom techniczny i niewielkie gabaryty czynią maszyny HERZOGA idealnie przydatnymi do stosowania w warunkach laboratoryjnych. Dodatkową zaletą jest modułowy sposób zabudowy. Ułatwia to pełną automatyzację przygotowania próbek ze wszystkimi jej zaletami mianowicie: najwyższą możliwą dokładność i powtarzalność przygotowania próbek. Oferta firmy HERZOG pokrywa wszystkie potrzeby przygotowania próbek podstawowych branż przemysłowych. HERZOG oferuje w pełni zautomatyzowane maszyny do przygotowania próbek ziarnistych i proszkowych, żeliwnych i stalowych i metali nieżelaznych. Wszystkie te maszyny mogą być połączone z systemem poczty pneumatycznej firmy HERZOG i przy użyciu systemów transportowych zarówno ze sobą jak i z analizatorami wiodących producentów urządzeń analitycznych tworząc kompletne, zintegrowane systemy zautomatyzowanego laboratorium analitycznego.

Zastosowanie:

HERZOG oferuje w pełni zautomatyzowane urządzenia do przygotowania próbek dla wszystkich podstawowych branż przemysłowych.

System sterowania pracą laboratorium typu PrepMaster

 Wykonanie:

 Zastosowanie:

PrepMaster jest systemem komputerowym mającym na celu prowadzenie próbek, kontrolę pracy laboratorium oraz wizualizację poszczególnych etapów przygotowania próbek. Na monitorze na bieżąco pokazywany jest obecny stan pracy laboratorium. System umożliwia śledzenie próbki od momentu jej pobrania poprzez jej transport, przygotowanie, aż do momentu analizy. Status poszczególnych etapów, w których znajduje się próbka jest pokazywany w czasie rzeczywistym i umożliwia natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia zakłóceń. Przyjazny interfejs oprogramowania umożliwia szybki przegląd aktualnego stanu urządzeń, obciążeń systemu oraz łatwą obsługę.

System sterowania pracą laboratorium typu PrepMaster cechuje się następującymi atrybutami:

 • wykorzystanie stacji roboczych PC,
 • wizualizacja procesów przebiegających w laboratorium oraz nadzór nad pocztą pneumatyczną,
 • możliwość nadania priorytetów wybranym próbkom,
 • wskazywanie miejsca przebywania próbek,
 • pokazywanie meldunków i ostrzeżeń,
 • rejestracja  zdarzeń występujących w systemie na nośniku stałym,
 • połączenie z terminalami zewnętrznymi,
 • połączenie z urządzeniami analitycznymi,
 • sprzężenie z systemami nadrzędnymi (np. Ethernet),
 • nadzór nad konserwacją prewencyjną,
 • teleserwis.

Potrzebujesz więcej?

W naszej ofercie znajdziesz także rozwiązania zautomatyzowane oraz uproszczone wersje maszyn (jeśli np. chcesz posiadać zabezpieczanie na wypadek awarii). Pełną listę oferowanych przez nas produktów znajdziesz pod adresem:
Herzog.

Jeśli masz pytania, zadzwoń: (+48) 22 832-31-77